Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” na Stronie  Internetowej www.bistropraska.pl Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności na stronie internetowej (dalej jako „Strona Internetowa „). Administratorem Strony Internetowej jest  FPHU GABI WŁADYSŁAWA MĄCZYŃSKA , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Borowinowa 32…